Začátek

11.02.2015 15:13

ustanoveniMBspolecenstvi

Sušice / 26. 11. 2014 

Ve středu 26. listopadu 2014 přijel bratr provinciál Bonaventura Štivar OFMCap slavnostně ustanovit místní bratrské splečenství Sekularního františkánského řádu (MBS SFŘ) při klášteře v Sušici. Při mši svaté, která se konala v 19 hodin stvrdili toto ustanovení svým podpisem: bratr provinciál, národní ministr SFŘ br. Jiří Šenkýř, jeho zástupce br. František Reichel a národní formátor SFŘ br. Luboš Kolafa. Po mši svaté připravili členové nově vzniklého společenství občerstvení v refektáři kláštera, při němž panovalo živé  a radostné sdílení.

Fotografie ze slavnosti naleznete zde.

 

profese terciari 2014

Sušice / 4. 10. 2014

Při bohoslužbě na slavnost svatého Františka složily trvalou profesi 15 bratří a sester. Tímto svým závazkem dali najevo, že chtějí více žít život podle evangelia a konstitucí pro sekulární františkánský řád, který je živý od dob svatého Františka. Této slavnosti předsedal biskup Jiří Paďour. Jejích závazek přijmal za národní radu SFŘ František Reichel.
Fotografie ze slavnosti naleznete zde.